ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ..LANDSCAPE AND ARCHITECTURE (2012)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ../....DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE - DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL ENGINEERING
.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / TEACHING STUFF

Διδακτική ομάδα : Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ,
Γρηγοριάδου Μαρία, Αρχιτέκτων,Λέκτορας ΠΔ407/80, Γούλιαρης Παναγιώτης,Αρχιτέκτων,Λέκτορας ΠΔ407/80

Teaching staff : Dimitris Polychronopoulos,Architect, Assoc. Prof. DUTH,
Grigoriadou Maria, Architect, Lecturer DUTH, Gouliaris Panagiotis, Architect, Lecturer DUTH
.


.

.

Εξάμηνο 4ο - 2ο έτος
...
.2nd year Design Studio
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ    

εργασίες των φοιτητικών ομάδων.    Επιλέξτε τις εικόνες για να εμφανιστούν σε μεγαλύτερο μέγεθος

STUDENT WORKS

Students' team projects.       Click images to view in larger size

01

Αλμπάνη, Παπακωνσταντίνου, Σεϊτανίδου, Σιγκρίδη/ Albani, Papakonstantinou, Seitanidou, Sigridi

02

Ανδρεάδου, Γκούντα, Παπαγιαννοπούλου/ Andreadou, Gounda, Papagiannopoulou
03

Αναστασίου, Κόντιζα, Τσιάντου/ Anastasiou, kontiza, Tsiantou04

Λύτρα, Μαρουκιάν, Μαριάνοβιτς/ Litra, Maroukian, Marianovits

05

Κιορσάββα, Μανώλη, Μπάτζιου/ kiorsava, Manoli, Mpatziou

06

Βώκου, Λιαροπούλου, Παπαδάκη/   Vokou, Liaropoulou, Papadaki


07

Φολούλη, Κωνσταντινίδου, Θεοδώρου/ Folouli, konstantinidou, Theodorou

next page    02         /        επόμενη σελίδα    02


.